Jak sprawdzić stan zadłużenia?

Jak sprawdzić stan zadłużenia?

Problem zadłużenia Polaków to temat nieustannie pojawiający się w raportach finansowych. Obecnie średni dług osób, które regulują swoje zobowiązania finansowe wynosi około 5 000 zł. Niestety zaciągamy kredyty na potęgę przez złudne przekonanie, iż wiedzie nam się lepiej, na tyle dobrze, że będziemy w stanie zwrócić swój dług w wyznaczonym terminie. Różne wypadki losowe, nagłe wydarzenie jednak mogą tą bańkę z łatwością przebić. Pozostajemy wówczas z nieuregulowanym kredytem, ledwo wiążąc koniec z końcem, z perspektywą postępowania egzekucyjnego w tle oraz widmem komornika w naszym codziennym życiu. By do tego nie dopuścić musimy pochylić się na swoimi możliwościami finansowymi, ocenić sytuację materialną oraz dokładniej planować wszelkie wydatki. Jeśli natomiast spełnić się nasz najgorszy scenariusz i wpadliśmy w pętle długów, należy przede wszystkim zweryfikować, komu i ile pieniędzy jesteśmy winni.

Jak sprawdzić stan zadłużenia?

Stan zadłużenia Polaków monitorują bazy gospodarcze. Wśród nich wyróżniamy przede wszystkim bazę informacji gospodarczej (BIG) oraz Biuro Informacji Kredytowej (BIK). BIG w Polsce tworzy kilka biur:

  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
  • ERIF Biura Informacji Gospodarczej
  • BIG InfoMonitor
  • Krajowy Rejestr Długów
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych

Jedynie BIG InfoMonitor spośród wymienionych baz posiada dostęp do BIK. Pamiętajmy także, że przez samo określenie zadłużenie należy rozmieć zarówno konieczność spłaty kredytu, pożyczki czy innego zobowiązania finansowego jak i zaleganie z rachunkami, opłatami za media, czynszem lub niewywiązanie się z wcześniej zawartych umów.

Laptop z napisem Dług

Sprawdzenie stanu zadłużenia to pierwszy krok do rozpoczęcia spłaty zobowiązań finansowych

Konsumenci mają prawo do zweryfikowania stanu swojego zadłużenia w wymienionych bazach BIG oraz zamówienia specjalnego raportu historii spłaconych lub regulowanych aktualnie zobowiązań finansowych z BIK. Na podstawie dostarczonych informacji znamy kwotę długu, więc zatem jak zaplanować przyszłe wydatki lub jakie formy współpracy z wierzycielem winniśmy podjąć.

Gdy sprawa trafia w ręce komornika

Zadłużenie nie musi być zawsze wiązane z osobą komornika. Gdy jesteśmy otwarci na współpracę z wierzycielem, możemy zwrócić należność, gdy naszą sprawą zajmie się firma windykacyjna. Dzieli ona zadłużenie w ten sposób, że co miesiąc spłacamy niewielką jego część. Niestety wiele osób po prostu jest „głuchych” na wezwania do zapłaty i zamkniętych na jakąkolwiek współpracę, co kończy się postępowaniem egzekucyjnym. Najgorszym rozwiązaniem jest wówczas zaciąganie zobowiązania finansowego na spłatę długów. W internecie aż roi się od propozycji kredytu dla zadłużonych z komornikiem. Nie tylko powiększa to nasz dług, ale powoduje, że nie będziemy w stanie panować nad swoimi finansami.